PLAN RADA ZA 2018. GODINU

1. Suradnja s Ministarstvom hrvatskih branitelja, lokalnom zajednicom i drugim državnim institucijama na izradi i provedbi projekata i drugih rješenja bitnih za braniteljsku populaciju;

2. Priprema projektnih dokumentacija za natječaje državne i lokalne uprave i samouprave;

3. Priprema projektne dokumentacije za ESI fondove;

4. Priprema projekata i ishođenje potrebne dokumentacije za izgradnju spomen obilježja za poginule i stradale pripadnike 108. brigade ZNG RH;

5. Osnivanje novih ogranaka i uključivanje istih u rad Udruge 108. brigade ZNG RH;

6. Obilježavanje značajnih događaja iz Domovinskog rata;

7. Obilježavanje povijesnih događaja;

8. Priprema i obilježavanje obljetnice osnutka 108. brigade ZNG RH;

9. Suradnja s Osnovnim i Srednjim školama - prezentacije i predavanja na temu Domovinski rat;

10. Obljetnice i odlazak članova Udruge na obilježavanje VRO "Oluja", "Bljesak" i obljetnicu stradanja herojskog grada Vukovara;

11. Praćenje provedbe Zakona o hrvatskim braniteljima i ukazivanje (reagiranje) na nepravilnosti pri provedbi;

12. Organizacija i provedba raznih sportskih i kulturnih aktivnosti u cilju psihosocijalnog uključivanja u društveni život zajednice;

13. Suradnja s crkvenim vlastima, molitvenim zajednicama i grupama u svezi aktivnosti i hodočašća hrvatskih branitelja (braniteljski križni put i dr. događaji).

U Slavonskom Brodu, 15.12.2018.

Predsjednik Udruge 108. brigade ZNG RH

Pavo Naletilić

Povratak na naslovnicu